0962.09.44.00

Gỗ đỏ

Gỗ đỏ

(2) sản phẩm ở trong mục Gỗ đỏ

Phản loại 2 tấm 1 bộ

Phản loại 2 tấm 1 bộ

Giá bán: 80.000.000 VNĐ

Kích thước: 280 cm x 200 cm x 20 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Gõ đỏ Màu sắc: Nâu     Xuất xứ: Nam Phi ...
Chi tiết
Sập gỗ, phản bộ 2 tấm.

Sập gỗ, phản bộ 2 tấm.

Giá bán: 81.500.000 VNĐ

Kích thước: 283 cm x 213 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Gõ đỏ Màu sắc: Nâu     Xuất xứ: Việt Nam ...
Chi tiết