0962.09.44.00

Mặt bàn gỗ Cẩm Lai

Mặt bàn gỗ Cẩm Lai

(12) sản phẩm ở trong mục Mặt bàn gỗ Cẩm Lai

Mặt bàn gỗ (Mã BA13)

Mặt bàn gỗ (Mã BA13)

Kích thước: 300 cm x 111 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA12)

Mặt bàn gỗ (Mã BA12)

Kích thước: 300 cm x 112 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA11)

Mặt bàn gỗ (Mã BA11)

Kích thước: 280 cm x 104 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA10)

Mặt bàn gỗ (Mã BA10)

Kích thước: 330 cm x 98 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA09)

Mặt bàn gỗ (Mã BA09)

Kích thước: 310 cm x 78 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA08)

Mặt bàn gỗ (Mã BA08)

Kích thước: 290 cm x 91 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA07)

Mặt bàn gỗ (Mã BA07)

Kích thước: 280 cm x 125 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA06)

Mặt bàn gỗ (Mã BA06)

Kích thước: 290 cm x 150 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA05)

Mặt bàn gỗ (Mã BA05)

Kích thước: 290 cm x 150 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA04)

Mặt bàn gỗ (Mã BA04)

Kích thước: 330 cm x 101 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA03)

Mặt bàn gỗ (Mã BA03)

Kích thước: 270 cm x 130 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai ...
Chi tiết
Mặt bàn gỗ (Mã BA02)

Mặt bàn gỗ (Mã BA02)

Kích thước: 250 cm x 140 cm x 15 cm

Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất: Gỗ Việt   Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai   ...
Chi tiết